खाँबु, उदयपुरयात्राका क्रममा देखिएका केहि झलकहरू

रानीवास उदयपुर जाने बाटोमा 
खाँबु उदयपुरको रमाइलो दृश्य

आकर्षक एउटा पहाडी घर

रानीबास पुगेपछि एउटा पोज दिदै

गाइघाटको एक दृश्य