खाँबु, उदयपुरयात्राका क्रममा देखिएका केहि झलकहरू

रानीवास उदयपुर जाने बाटोमा 
खाँबु उदयपुरको रमाइलो दृश्य

आकर्षक एउटा पहाडी घर

रानीबास पुगेपछि एउटा पोज दिदै

गाइघाटको एक दृश्य

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s